Her kan du se hvem vi er

Hvem er vi

Vi henvender os til drenge og piger i 12 til 18 års alderen. 


Gennem øvelse og uddannelse bliver de unge dygtiggjort b.l.a. indenfor områder som brandbekæmpelse, førstehjælp og redning samt sociale færdigheder. 
De lærer, hvordan de skal opføre sig i uheldssituationer og om hvilke risici der findes. 
De unge kan derefter gøre en vigtig indsats gennem videreinformation til deres omverden, om hvorledes alvorlige skader kan forebygges og begrænses. 
At kunne stå frem som ambassadør på et så vigtigt område og måske kunne redde liv - det i sig selv er vigtigt! 

Juniorkorpset er oprettet af de frivillige ved Odense Brandvæsen, med støtte fra en god del sponsorer og Odense Brandvæsen. 
Junior/ungdomsbrandkorps er i vore nabolande veletablerede, og der er et veludbygget europæisk samarbejde landene imellem. 
Efter dansk tradition ligger vi vægt på forældredeltagelse, hvorfor de unges forældre er sikret repræsentation i foreningens bestyrelse. 

Vi står selvfølgelig meget gerne til rådighed med yderligere oplysninger.nnelse bliver de unge dygtiggjort b.l.a. indenfor områder som brandbekæmpelse, førstehjælp og redning samt sociale færdigheder. 

De lærer, hvordan de skal opføre sig i uheldssituationer og om hvilke risici der findes. 
De unge kan derefter gøre en vigtig indsats gennem videreinformation til deres omverden, om hvorledes alvorlige skader kan forebygges og begrænses. 
At kunne stå frem som ambassadør på et så vigtigt område og måske kunne redde liv - det i sig selv er vigtigt! 


Vi står selvfølgelig meget gerne til rådighed med yderligere oplysninger.
Odense Brandvæsen Juniorkorps | Åsumvej 35, 5240 Odense NØ  | Tlf.: 20290020